Koulutuskalenteri

Lieto SHELL

ma 27.5.2019 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ti 28.5.2019 8:00 Trukkiturvallisuus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ke 29.5.2019 8:00 Kuljettajan vastuullinen työpäivä Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
to 30.5.2019 8:00 Ennakoiva ajaminen Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
pe 31.5.2019 8:00 Digipiirturi. Ajo lepoajat. Kuormaus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
la 1.6.2019 8:00 Ajoneuvotekniikka Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
su 2.6.2019 8:00 Digipiirturi. Ajo lepoajat. Kuormaus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ma 3.6.2019 8:00 Ajoneuvotekniikka Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ti 4.6.2019 8:00 Ennakoiva ajaminen Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
to 6.6.2019 8:00 Trukkiturvallisuus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
pe 7.6.2019 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
la 8.6.2019 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ma 10.6.2019 8:00 Ennakoiva ajaminen Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ti 11.6.2019 8:00 Trukkiturvallisuus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ke 12.6.2019 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
to 13.6.2019 8:00 Ajoneuvotekniikka Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
pe 14.6.2019 8:00 Tieturva 1 -koulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
la 15.6.2019 8:00 Ennakoiva ajaminen Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ma 17.6.2019 8:00 Trukkiturvallisuus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ti 18.6.2019 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ke 19.6.2019 8:00 Kuljettajan vastuullinen työpäivä Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ti 25.6.2019 8:00 Ajoneuvotekniikka Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
ke 26.6.2019 8:00 Digipiirturi. Ajo lepoajat. Kuormaus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
to 27.6.2019 8:00 Ennakoiva ajaminen Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
pe 28.6.2019 8:00 ADR-täydennyskurssi  TP/YT Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
su 30.6.2019 8:00 Ennakoiva ajaminen Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu

JYVÄSKYLÄ Muuramen autotalo

ma 27.5.2019 8:00 Ennakoiva ajaminen Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu
ti 28.5.2019 8:00 Digipiirturi. Ajo lepoajat. Kuormaus Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu
ke 29.5.2019 8:00 Ajoneuvotekniikka Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu
pe 31.5.2019 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu
la 1.6.2019 8:00 Trukkiturvallisuus Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu

ti 4.6.2019

8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu
ke 5.6.2019 8:00 Ennakoiva ajaminen Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu
Ti 11.6.2019 8:00 Ajoneuvotekniikka Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu
pe 14.6.2019 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu
la 15.6.2019 8:00 Kuljettajan vastuullinen työpäivä Punasillant. 4, 40950 Muurame Ilmoittaudu

 

Ilmoittaudu kurssille


Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Koulutus M. Varjokumpu (2384843-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mika Varjokumpu
0400 597 639
mika@varjokumpu.fi

Henkilörekisterin nimi

Koulutus M. Varjokumpu asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Koulutus M. Varjokumpu
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mika@varjokumpu.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna