Koulutuskalenteri Turku, Tampere, Jyväskylä

Lieto SHELL

Ma 27.1.2020 8:00 Ennakoiva ajaminen Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ke 29.1.2020 8:00 Asiakaspalvelu Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
To 30.1.2020 8:00 Trukkiturvallisuus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Pe 31.1.2020 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
La 1.2.2020 8:00 Ehjänä perille Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ma 3.2.2020 8:00 Ehjänä perille Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ti 4.2.2020 8:00 Kuljettajan vastuullinen työpäivä Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ke 5.2.2020 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
To 6.2.2020 8:00 Digipiirturi. Ajo- ja lepoajat. Kuormaus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Pe 7.2.2020 8:00 Ajoneuvotekniikka Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ma 10.2.2020 8:00 Ennakoiva ajaminen Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ti 11.2.2020 8:00 Ajoneuvotekniikka Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ke 12.2.2020 8:00 Trukkiturvallisuus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
To 13.2.2020 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Pe 14.2.2020 8:00 Asiakaspalvelu Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
La 15.2.2020 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ma 17.2.2020 8:00 Kuljettajan vastuullinen työpäivä Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ti 18.2.2020 8:00 Ehjänä perille Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Ke 19.2.2020 8:00 Työturvallisuuskorttikoulutus Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
To 20.2.2020 8:00 Ennakoiva ajaminen Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
Pe 21.2.2020 8:00 ADR-täydennyskurssi TP(1pvä)/YT(2pvä) Simpukkatie 2, 21420 Lieto Ilmoittaudu
   

Ammattipätevyyskoulutuspäivän hinta 120€ + alv 24%                Hinta sisältää kahvit, lounaan sekä ammattipätevyyden rekisteröinnin.                

       

Teboil Pirkanhovi

Pe 28.2.2020   Työturvallisuuskorttikoulutus Kelhontie 254, 37500 Lempäälä Ilmoittaudu
Ke 4.3.2020   Ennakoiva ajaminen Kelhontie 254, 37500 Lempäälä Ilmoittaudu
To 5.3.2020   Trukkiturvallisuus Kelhontie 254, 37500 Lempäälä Ilmoittaudu
Pe 6.3.2020   Kuljettajan vastuullinen työpäivä Kelhontie 254, 37500 Lempäälä Ilmoittaudu
La 7.3.2020   Työturvallisuuskorttikoulutus Kelhontie 254, 37500 Lempäälä Ilmoittaudu
Ke 11.3.2020   Kuljettajan vastuullinen työpäivä Kelhontie 254, 37500 Lempäälä Ilmoittaudu
Pe 13.3.2020   Ajoneuvotekniikka Kelhontie 254, 37500 Lempäälä Ilmoittaudu
    Ammattipätevyyskoulutuspäivän hinta 120€ + alv 24%                Hinta sisältää kahvit, lounaan sekä ammattipätevyyden rekisteröinnin.     

Ilmoittaudu kurssille


Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Koulutus M. Varjokumpu (2384843-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mika Varjokumpu
0400 597 639
mika@varjokumpu.fi

Henkilörekisterin nimi

Koulutus M. Varjokumpu asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Koulutus M. Varjokumpu
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mika@varjokumpu.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna